Видео Презентация

Разположение

 

Сведения за България.

Територия: 110,9 хил. Кв.м.

Население: 8,88 млн.д.

Столица: София

 

 

 

Страната се намира в юго-източна Европа. Преобладаващи етноси са: българи-85%, турци-9%, цигани, гърци,славяни, македонци. Официален език е българският.В правописа се използува кирилица. Голямата част от Българите изповядват Православно-христианската вяра (85%).

 

 

 

България се намира на Балканския п-ов. На север граничи с Румъния, на юг-с Турция, на запад- със Сърбия и Македония. На изток се омива от водите на Черно море.По голямата част от релефа на страната е планински или хълмист. Балканските планини пресичат страната от северо-запад до Черно море и формират водораздел между река Дунав и Егейско море. На юг се разполагат Родопите, по които минава и границата с Гърция. В юго-западна  България се намира най-високата точка на страната –връх Мусала (2925 м). В източна посока са разположени няколко долини и Тракийската низина.най-голямата река е Дунав, притоци на която са Искър и Янтра.